Arbeids-ongeschiktheid - uitleganimaties

Wat is een AOV?

Waarom is een AOV belangrijk?

Beoordelingscriteria

Eigen risicotermijn

Hoe hoog moet de uitkering zijn?

Uitkeringsdrempel

Tariefsoort

Kiezen voor een beperktere dekking

Indexering verzekerde bedragen en/of uitkeringen

Eindleeftijd